From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvhwj3177m@facebookmail.com
Gấm Mập muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-25 08:10:31
To: Nguyễn Minh Hiếu
From: notification+kjdvhwj3177m@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Gấm Mập muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-25 08:10:31
 
Cô Chủ Nhỏ tại Princess Beauty - HCMC Open University - Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam - 1.271 ảnh - 6 ghi chú - 666 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Gấm Mập muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Gấm Mập
Cô Chủ Nhỏ tại Princess Beauty · HCMC Open University · Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam
1.271 ảnh · 6 ghi chú · 666 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025