From
Subject
Time (UTC)
update+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Thiên Vương Hoàng đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.
2016-08-29 17:02:12
To: Thanh Thao Tran
From: update+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Thiên Vương Hoàng đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.


Received: 2016-08-29 17:02:12
 
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Thiên Vương Hoàng đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.
 
   
Thiên Vương Hoàng
30 Tháng 8 lúc 0:02
 
   
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025