From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Smart Prince đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-30 17:22:59
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Subject:

Smart Prince đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-30 17:22:59
Thanh Thao, Smart Prince đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Smart: Vy Vy 1.723 bạn chung Thêm bạn bè Nguyễn Trân 26 bạn chung Thêm bạn bè Kim Ngan 37 bạn chung Thêm bạn bè Tường Vi 24 bạn chung Thêm bạn bè Trang Hà 3 bạn chung Thêm bạn bè Vy Lê 110 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Smart Prince đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Smart:
Vy VyVy Vy
1.723 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyễn TrânNguyễn Trân
26 bạn chung
Thêm bạn bè
Kim NganKim Ngan
37 bạn chung
Thêm bạn bè
Tường ViTường Vi
24 bạn chung
Thêm bạn bè
Trang HàTrang Hà
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Vy LêVy Lê
110 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025