From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Dương Lai đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 21:41:45
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Dương Lai đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 21:41:45
Thanh Thao, Dương Lai đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Dương: Vy Vy 755 bạn chung Thêm bạn bè Ánh Tự 1 bạn chung Thêm bạn bè Lê Phương Hồng 1 bạn chung Thêm bạn bè Chàng Khờ 1 bạn chung Thêm bạn bè Nguyen Quyen Luong 1 bạn chung Thêm bạn bè Nguyễn Kim Loan 1 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Dương Lai đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Dương:
Vy VyVy Vy
755 bạn chung
Thêm bạn bè
Ánh TựÁnh Tự
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Lê Phương HồngLê Phương Hồng
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Chàng KhờChàng Khờ
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyen Quyen LuongNguyen Quyen Luong
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyễn Kim LoanNguyễn Kim Loan
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025