From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Chau's Tam's Yh, Phan Thành và 5 người khác muốn chia sẻ với bạn trên Facebook
2016-08-18 23:47:01
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Chau's Tam's Yh, Phan Thành và 5 người khác muốn chia sẻ với bạn trên Facebook


Received: 2016-08-18 23:47:01
 
  Từ lần truy cập cuối cùng của bạn, 7 người đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.   Chau's Tam's Yh 612 người bạn     Phan Thành     Himmath Kumar 73 người bạn     Pha Le Tim 332 người bạn     Dung Mtp 207 người bạn     Shahidul Shahidul 57 người bạn  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Từ lần truy cập cuối cùng của bạn, 7 người đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.
 
Chau's Tam's Yh
612 người bạn
 
 
Phan Thành
 
 
Himmath Kumar
73 người bạn
 
 
Pha Le Tim
332 người bạn
 
 
Dung Mtp
207 người bạn
 
 
Shahidul Shahidul
57 người bạn
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Tìm thêm bạn bè
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025