From
Subject
Time (UTC)
update+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Mưa Nắng đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.
2016-08-13 04:05:48
To: Quynh Hoang Thuy
From: update+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Mưa Nắng đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.


Received: 2016-08-13 04:05:48
 
Mưa Nắng đã viết: ay - Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Mưa Nắng đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.
 
   
Mưa Nắng
13 Tháng 8 lúc 11:05
 
ay
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025