From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
[Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️] Ai làm dk tích xám ko >?
2016-09-15 10:09:09
To: Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Subject:

[Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️] Ai làm dk tích xám ko >?


Received: 2016-09-15 10:09:09
  Nguyễn Văn Anh đã đăng trong Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️ .       Nguyễn Văn Anh 15 Tháng 9 lúc 17:08   Ai làm dk tích xám ko >?   Thích Bình luận    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Nguyễn Văn Anh đã đăng trong Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️.
 
   
Nguyễn Văn Anh
15 Tháng 9 lúc 17:08
 
Ai làm dk tích xám ko >?
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
   
Chỉnh sửa cài đặt email
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025