From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com
Hôm nay là sinh nhật của Ama Cong và Thanh Huynh
2016-10-06 00:15:58
To: Vy Vy
From: notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hôm nay là sinh nhật của Ama Cong và Thanh Huynh


Received: 2016-10-06 00:15:58
 
  Giúp Ama Cong và Thanh Huynh tổ chức sinh nhật của họ   6 Tháng 10   Ama Cong   Hãy viết lên Dòng thời gian của anh ấy   Thanh Huynh   Hãy viết lên Dòng thời gian của anh ấy    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Giúp Ama Cong và Thanh Huynh tổ chức sinh nhật của họ
 
6 Tháng 10
 
Ama Cong
 
Hãy viết lên Dòng thời gian của anh ấy
 
Thanh Huynh
 
Hãy viết lên Dòng thời gian của anh ấy
 
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Lập kế hoạch một sự kiện
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025