From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
nguyễn trọng anh duy muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-08-02 02:40:39
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

nguyễn trọng anh duy muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-08-02 02:40:39
 
1 bạn chung - Tổng giám đốc điều hành tại Ho Chi Minh City - Hồng Bàng International University ( Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng ) - Thành phố Hồ Chí Minh - 1.212 người bạn - 25 ảnh - 162 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
nguyễn trọng anh duy muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
nguyễn trọng anh duy
Tổng giám đốc điều hành tại Ho Chi Minh City · Hồng Bàng International University ( Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng ) · Thành phố Hồ Chí Minh
1 bạn chung · 1.212 người bạn · 25 ảnh · 162 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025