From
Subject
Time (UTC)
notification+zrdp6vvgpo1z@facebookmail.com
Lynh, bạn có 99 thông báo mới, 1 bạn mới và 99 lời mời tham gia nhóm
2016-09-21 23:30:50
To: Lynh le Nguyen
From: notification+zrdp6vvgpo1z@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Lynh, bạn có 99 thông báo mới, 1 bạn mới và 99 lời mời tham gia nhóm


Received: 2016-09-21 23:30:50
 
  Nhiều điều đã diễn ra trên Facebook kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối. Dưới đây là một số thông báo bạn đã bỏ lỡ từ bạn bè của mình.       Lynh le Nguyen             3 tin nhắn           284 lời mời kết bạn           99 lời mời tham gia nhóm           3 thẻ ảnh           1 bạn mới           99 thông báo mới    
   
 
   Bạn có thông báo mới.
 
   
   
 
Nhiều điều đã diễn ra trên Facebook kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối. Dưới đây là một số thông báo bạn đã bỏ lỡ từ bạn bè của mình.
 
   
Lynh le Nguyen
 
 
      3 tin nhắn
 
      284 lời mời kết bạn
 
      99 lời mời tham gia nhóm
 
      3 thẻ ảnh
 
      1 bạn mới
 
      99 thông báo mới
 
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Xem thông báo
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025