From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Dat Nguien Tan Dat đề xuất bạn thêm bạn trên Facebook.
2016-08-16 02:41:37
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Dat Nguien Tan Dat đề xuất bạn thêm bạn trên Facebook.


Received: 2016-08-16 02:41:37
Dat Nguien Tan Dat đề nghị bạn thêm Cathy Cao là bạn bè trên Facebook. Cathy Cao Thêm bạn bè
facebook
Dat Nguien Tan Dat đề nghị bạn thêm Cathy Cao là bạn bè trên Facebook.
Cathy CaoCathy Cao
Thêm bạn bè
Xem tất cả các đề xuất.
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025