From
Subject
Time (UTC)
notify@twitter.com
Slobodan Jakoski (@FlavrSavr) liked one of your Tweets!
2016-09-19 13:52:11
To: Cicero_IX 🚁
From: notify@twitter.com (sender info)
Subject:

Slobodan Jakoski (@FlavrSavr) liked one of your Tweets!


Received: 2016-09-19 13:52:11
Slobodan Jakoski
liked your Tweet.
View
 
=
Cicero_IX 🚁 @Cicero_IX
 
Ад-хок телото ме натера повеќе да не ни размислувам да пуштам вести на ТВ. И тоа е добро.ТВ веќе не е извор на вести