From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Phan Phanthi đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-30 06:52:34
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Phan Phanthi đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-30 06:52:34
Thanh Thao, Phan Phanthi đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Phan: Vy Vy 1.605 bạn chung Thêm bạn bè Sống Khac 16 bạn chung Thêm bạn bè Ha Thanh 30 bạn chung Thêm bạn bè Ánh Tuyết 2 bạn chung Thêm bạn bè Hùng Nguyễn 1 bạn chung Thêm bạn bè Đô Danh Đô 4 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Phan Phanthi đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Phan:
Vy VyVy Vy
1.605 bạn chung
Thêm bạn bè
Sống KhacSống Khac
16 bạn chung
Thêm bạn bè
Ha ThanhHa Thanh
30 bạn chung
Thêm bạn bè
Ánh TuyếtÁnh Tuyết
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Hùng NguyễnHùng Nguyễn
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Đô Danh ĐôĐô Danh Đô
4 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025