From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Lê Thư đã gắn thẻ bạn trong một bài viết trên Facebook
2016-08-31 14:39:03
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Subject:

Lê Thư đã gắn thẻ bạn trong một bài viết trên Facebook


Received: 2016-08-31 14:39:03
Lê Thư đã gắn thẻ bạn và 37 người khác trong một bài viết . Bạn có thể chọn bạn có muốn thêm điều này vào dòng thời gian của mình không. Ghi nhớ: Các bài viết bạn ẩn khỏi dòng thời gian của mình vẫn có thể xuất hiện trong Bảng tin và nơi khác trên Facebook. Tìm hiểu thêm về gắn thẻ trên Facebook .
facebook
Lê Thư đã gắn thẻ bạn và 37 người khác trong một bài viết. Bạn có thể chọn bạn có muốn thêm điều này vào dòng thời gian của mình không.
Ghi nhớ: Các bài viết bạn ẩn khỏi dòng thời gian của mình vẫn có thể xuất hiện trong Bảng tin và nơi khác trên Facebook.
Tìm hiểu thêm về gắn thẻ trên Facebook.
Xem lại bài viết
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025