From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Trai Xử Nữ đã đánh dấu bạn trên Facebook
2016-08-19 01:57:13
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Trai Xử Nữ đã đánh dấu bạn trên Facebook


Received: 2016-08-19 01:57:13
 
  Trai Xử Nữ đã gắn thẻ bạn trong một bài viết.       Trai Xử Nữ 19 Tháng 8 lúc 8:56   Giang Thang Ngan Đinh's Lê Vợ Chi's Nguyễn Miêu Còĩ Lam Títss Organ Cương Truong Vy Liễu Quân Huệ Đoàn Hân Nhi Binh Canh Phan Lê Tớyêu Trai Cẩm Long Bao Phương Han Thu Ahmad Ngọc Thanh Mylinh Đỗ Nhạn Tững's Nsr Nguyễn Cô Đ-ẹp Ganeshu Tuyet Nho's Rai Giadung   Bạn hiện có thể gắn thẻ bạn bè mình trong trạng thái hoặc bài viết của bạn. Nhập @ sau đó là tên của họ. Ví dụ: "Đã ăn trưa với @John Smith."   Tìm hiểu thêm về gắn thẻ trên Facebook .  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Trai Xử Nữ đã gắn thẻ bạn trong một bài viết.
 
   
Trai Xử Nữ
19 Tháng 8 lúc 8:56
 
Giang Thang Ngan Đinh's Lê Vợ Chi's Nguyễn Miêu Còĩ Lam Títss Organ Cương Truong Vy Liễu Quân Huệ Đoàn Hân Nhi Binh Canh Phan Lê Tớyêu Trai Cẩm Long Bao Phương Han Thu Ahmad Ngọc Thanh Mylinh Đỗ Nhạn Tững's Nsr Nguyễn Cô Đ-ẹp Ganeshu Tuyet Nho's Rai Giadung
 
Bạn hiện có thể gắn thẻ bạn bè mình trong trạng thái hoặc bài viết của bạn. Nhập @ sau đó là tên của họ. Ví dụ: "Đã ăn trưa với @John Smith."
 
Tìm hiểu thêm về gắn thẻ trên Facebook.
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025