From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdppum77h5d@facebookmail.com
[Cần Thơ Club CDHT] Cũng tím cho đẹp kho với người ta đồ!
2016-08-01 04:25:57
To: Cần Thơ Club CDHT
From: notification+kjdppum77h5d@facebookmail.com (sender info)
Subject:

[Cần Thơ Club CDHT] Cũng tím cho đẹp kho với người ta đồ!


Received: 2016-08-01 04:25:57
  Khánh Phan Duy , Lê Hoàng Giang và 2 người khác đã đăng trong Cần Thơ Club CDHT .       Khánh Phan Duy 1 Tháng 8 lúc 9:44   Cũng tím cho đẹp kho với người ta đồ! Cũng tím cho đẹp kho với người ta đồ!   Thích Bình luận    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Khánh Phan Duy, Lê Hoàng Giang và 2 người khác đã đăng trong Cần Thơ Club CDHT.
 
   
Khánh Phan Duy
1 Tháng 8 lúc 9:44
 
Cũng tím cho đẹp kho với người ta đồ!
Cũng tím cho đẹp kho với người ta đồ!
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
   
Chỉnh sửa cài đặt email
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025