From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Quảng Bình Camera đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-30 00:42:17
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Quảng Bình Camera đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-30 00:42:17
Thanh Thao, Quảng Bình Camera đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Camera: Vy Vy 1.317 bạn chung Thêm bạn bè Maj Ngoc 230 bạn chung Thêm bạn bè Thúy Trinh Nguyễn 151 bạn chung Thêm bạn bè Quoc Vo Peter Tran 24 bạn chung Thêm bạn bè Pham Duan 35 bạn chung Thêm bạn bè Phú 26 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Quảng Bình Camera đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Camera:
Vy VyVy Vy
1.317 bạn chung
Thêm bạn bè
Maj NgocMaj Ngoc
230 bạn chung
Thêm bạn bè
Thúy Trinh NguyễnThúy Trinh Nguyễn
151 bạn chung
Thêm bạn bè
Quoc Vo Peter TranQuoc Vo Peter Tran
24 bạn chung
Thêm bạn bè
Pham DuanPham Duan
35 bạn chung
Thêm bạn bè
PhúPhú
26 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025