From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Vuong Bàn đã đăng lên dòng thời gian của bạn
2016-08-28 12:49:49
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Vuong Bàn đã đăng lên dòng thời gian của bạn


Received: 2016-08-28 12:49:49
 
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Vuong Bàn đã đăng lên dòng thời gian của bạn
 
   
Vuong Bàn
28 Tháng 8 lúc 19:49
 
 
Thích
Bình luận
Chia sẻ
 
 
   
   
 
Xem bài viết
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025