From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Ga te Ty đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 19:34:15
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Subject:

Ga te Ty đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 19:34:15
Thanh Thao, Ga te Ty đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Ty: Vy Vy 737 bạn chung Thêm bạn bè Hiệp Trần 138 bạn chung Thêm bạn bè Quang Ha 132 bạn chung Thêm bạn bè Maj Ngoc 140 bạn chung Thêm bạn bè Lan Moc 90 bạn chung Thêm bạn bè Lan Anh 87 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Ga te Ty đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Ty:
Vy VyVy Vy
737 bạn chung
Thêm bạn bè
Hiệp TrầnHiệp Trần
138 bạn chung
Thêm bạn bè
Quang HaQuang Ha
132 bạn chung
Thêm bạn bè
Maj NgocMaj Ngoc
140 bạn chung
Thêm bạn bè
Lan MocLan Moc
90 bạn chung
Thêm bạn bè
Lan AnhLan Anh
87 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025