From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdkp57imvu_@facebookmail.com
Bai Ching Sun đã thay đổi kiểu nhóm "嘉義人3C買賣交流" thành "Mua, bán, kinh doanh".
2016-04-05 02:58:13
To: Boy Longhai
From: notification+kjdkp57imvu_@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Bai Ching Sun đã thay đổi kiểu nhóm "嘉義人3C買賣交流" thành "Mua, bán, kinh doanh".


Received: 2016-04-05 02:58:13
 
  Bai Ching Sun đã thay đổi kiểu nhóm "嘉義人3C買賣交流" thành " Mua, bán, kinh doanh ". Truy cập nhóm Không quan tâm? Rời nhóm bất kỳ lúc nào.  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Bai Ching Sun đã thay đổi kiểu nhóm "嘉義人3C買賣交流" thành "Mua, bán, kinh doanh".
Truy cập nhóm
Không quan tâm?
Rời nhóm bất kỳ lúc nào.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025