From
Subject
Time (UTC)
notify@twitter.com
☜★☞ Чиз ☜★☞ (@RealPodochnjak) has sent you a Direct Message on Twitter!
2016-10-08 08:02:31
To: Cicero_IX
From: notify@twitter.com (sender info)
Subject:

☜★☞ Чиз ☜★☞ (@RealPodochnjak) has sent you a Direct Message on Twitter!


Received: 2016-10-08 08:02:31
☜★☞ Чиз ☜★☞ sent you a Direct Message.
Ги затоврија на сила за некојси долг од 2 миљона кон агенција на воздухопловство, а овие имаа сопствени неколку Фокери и Тупољеви, да продаеа еден ќе си го исплатеа долгот, ама очигледна беше намерата дека сакаат да ги затворат поради неподобност кон СДСМ, после тоа Авиоимпекс пред да пропадне заврши со 10 милиони долг кон истата агенција за воздухопловство.
Reply