From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Ghi Gia Vo đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 19:28:47
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Ghi Gia Vo đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 19:28:47
Thanh Thao, Ghi Gia Vo đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Ghi: Vy Vy 736 bạn chung Thêm bạn bè Đặng Thủy 8 bạn chung Thêm bạn bè Lê Phượng 18 bạn chung Thêm bạn bè Ai Ai Ai 6 bạn chung Thêm bạn bè Vjen Leo 2 bạn chung Thêm bạn bè Gia Hân GH 8 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Ghi Gia Vo đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Ghi:
Vy VyVy Vy
736 bạn chung
Thêm bạn bè
Đặng ThủyĐặng Thủy
8 bạn chung
Thêm bạn bè
Lê PhượngLê Phượng
18 bạn chung
Thêm bạn bè
Ai Ai AiAi Ai Ai
6 bạn chung
Thêm bạn bè
Vjen LeoVjen Leo
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Gia Hân GHGia Hân GH
8 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025