From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Sói Gian-Ác muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 13:29:52
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Sói Gian-Ác muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 13:29:52
 
1 bạn chung - Tổng giám đốc điều hành tại Học viện Hàng không Việt Nam - Vietnam Aviation Academy - Trường Đời - Vinh Phuc, Ha Noi, Vietnam - 1.444 người bạn - 21 ảnh - 285 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Sói Gian-Ác muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Sói Gian-Ác
Tổng giám đốc điều hành tại Học viện Hàng không Việt Nam - Vietnam Aviation Academy · Trường Đời · Vinh Phuc, Ha Noi, Vietnam
1 bạn chung · 1.444 người bạn · 21 ảnh · 285 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025