From
Subject
Time (UTC)
notification+zrdp6vvgpo1z@facebookmail.com
Thanh Mai đã thêm bạn vào nhóm "Tin Tức Thường Ngày"
2016-10-02 18:43:36
To: Lynh le Nguyen
From: notification+zrdp6vvgpo1z@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Thanh Mai đã thêm bạn vào nhóm "Tin Tức Thường Ngày"


Received: 2016-10-02 18:43:36
Chia sẻ với Thanh và 102657 người khác trong nhóm mới của bạn: Tin Tức Thường Ngày Nhóm này Công khai , điều đó có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể xem nhóm, thành viên nhóm và nội dung các thành viên đăng. Bạn có thể làm gì trong nhóm của bạn? Thành viên có thể đăng và bình luận về cập nhật, trò chuyện với bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào, lên kế hoạch sự kiện nhóm, tạo tài liệu chia sẻ, và khác . Không quan tâm? Rời nhóm bất kỳ lúc nào.
facebook
Chia sẻ với Thanh và 102657 người khác trong nhóm mới của bạn: Tin Tức Thường Ngày
Nhóm này Công khai, điều đó có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể xem nhóm, thành viên nhóm và nội dung các thành viên đăng.
Bạn có thể làm gì trong nhóm của bạn?
Thành viên có thể đăng và bình luận về cập nhật, trò chuyện với bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào, lên kế hoạch sự kiện nhóm, tạo tài liệu chia sẻ, và khác.
Không quan tâm?
Rời nhóm bất kỳ lúc nào.
Truy cập nhóm
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025