From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Oto Tapdoan muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 02:07:57
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Oto Tapdoan muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 02:07:57
 
3 người bạn chung - Làm việc tại Tập đoàn Điện Lực Việt Nam - EVN - THPT Thái Hòa - Thái Hõa, Nghệ An, Vietnam - 385 người bạn - 7 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Oto Tapdoan muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Oto Tapdoan
Làm việc tại Tập đoàn Điện Lực Việt Nam - EVN · THPT Thái Hòa · Thái Hõa, Nghệ An, Vietnam
3 người bạn chung · 385 người bạn · 7 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025