From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Quang Dự đã đánh dấu bạn trong một ảnh trên Facebook.
2016-09-03 12:03:51
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Quang Dự đã đánh dấu bạn trong một ảnh trên Facebook.


Received: 2016-09-03 12:03:51
 
Bạn có thể chọn bạn có muốn thêm điều này vào dòng thời gian của mình không. Xem lại ảnh -
   
 
   Facebook
 
   
   
 
   
Quang Dự đã thêm ảnh có bạn. Bạn có thể chọn bạn có muốn thêm điều này vào dòng thời gian của mình không.
3 Tháng 9 lúc 19:01
 
Ghi nhớ: Các bài viết bạn ẩn khỏi dòng thời gian của mình vẫn có thể xuất hiện trong Bảng tin và nơi khác trên Facebook.
 
   
   
 
Xem lại ảnh
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025