From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com
Vy, bạn có 99 thông báo mới, 5 lời mời tham gia nhóm và 39 tin nhắn
2016-10-08 06:58:40
To: Vy Vy
From: notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Vy, bạn có 99 thông báo mới, 5 lời mời tham gia nhóm và 39 tin nhắn


Received: 2016-10-08 06:58:40
 
  Nhiều điều đã diễn ra trên Facebook kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối. Dưới đây là một số thông báo bạn đã bỏ lỡ từ bạn bè của mình.       Vy Vy             39 tin nhắn           2 lời chọc           1002 lời mời kết bạn           5 lời mời tham gia nhóm           100 đề xuất kết bạn           99 thông báo mới    
   
 
   Bạn có thông báo mới.
 
   
   
 
Nhiều điều đã diễn ra trên Facebook kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối. Dưới đây là một số thông báo bạn đã bỏ lỡ từ bạn bè của mình.
 
   
Vy Vy
 
 
      39 tin nhắn
 
      2 lời chọc
 
      1002 lời mời kết bạn
 
      5 lời mời tham gia nhóm
 
      100 đề xuất kết bạn
 
      99 thông báo mới
 
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Xem thông báo
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025