From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
AG Pum đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-30 03:19:03
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

AG Pum đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-30 03:19:03
Thanh Thao, AG Pum đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của AG: Vy Vy 1.499 bạn chung Thêm bạn bè Nguyễn Thị Thanh Tiền 3 bạn chung Thêm bạn bè Phương Vy 3 bạn chung Thêm bạn bè Ngọc Hương 2 bạn chung Thêm bạn bè Nhók Cùi Bắp 2 bạn chung Thêm bạn bè Quynh Nga 3 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, AG Pum đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của AG:
Vy VyVy Vy
1.499 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyễn Thị Thanh TiềnNguyễn Thị Thanh Tiền
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Phương VyPhương Vy
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Ngọc HươngNgọc Hương
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Nhók Cùi BắpNhók Cùi Bắp
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Quynh NgaQuynh Nga
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025