From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
Re: [ŰNŁIMÎŤĚD FÛŃ HÊŘË ❤ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਆਕੜ ਔਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ󾆔󾮗] #ENTER
2016-08-12 19:49:29
To: ŰNŁIMÎŤĚD FÛŃ HÊŘË ❤ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਆਕੜ ਔਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ󾆔󾮗
From: notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Re: [ŰNŁIMÎŤĚD FÛŃ HÊŘË ❤ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਆਕੜ ਔਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ󾆔󾮗] #ENTER


Received: 2016-08-12 19:49:29
Կ. Ձ. Օ. commented on his photo in ŰNŁIMÎŤĚD FÛŃ HÊŘË ❤ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਆਕੜ ਔਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ󾆔󾮗.
Կ. Ձ. Օ.
Կ. Ձ. Օ. 7:47pm Aug 12
Khushi Khushi hun tu love devil 420 naam yaad rakhi
Comment History
Khushi Khushi
Khushi Khushi7:47pm Aug 12
hmm blok krtaa
Կ. Ձ. Օ.
Կ. Ձ. Օ.7:47pm Aug 12
Seerat Gill , dss inu mai kon aa
Կ. Ձ. Օ.
Կ. Ձ. Օ.7:48pm Aug 12
mnu v kr gya Khushi Khushi o block sala tere te hwa krda c
Khushi Khushi
Khushi Khushi7:48pm Aug 12
dsii seerat aa kon aa
Khushi Khushi
Khushi Khushi7:48pm Aug 12
ahoo
View All Comments
Original Post
Կ. Ձ. Օ.
Կ. Ձ. Օ.7:13pm Aug 12
#ENTER

#KARDO___WELCOME__YAAR_DAA
#ENTER

#KARDO___WELCOME__YAAR_DAA

View Post on Facebook · Edit Email Settings · Reply to this email to add a comment.