From
Subject
Time (UTC)
update+kr4n5xa4armr@facebookmail.com
Tóa TiÊn'x đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.
2016-07-30 08:59:45
To: Vy Vy
From: update+kr4n5xa4armr@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tóa TiÊn'x đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.


Received: 2016-07-30 08:59:45
 
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Tóa TiÊn'x đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.
 
   
Tóa TiÊn'x
30 Tháng 7 lúc 15:59
 
   
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025