From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
[FĪGHŤ CŁUB 420󾍇󾍇] #ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ #ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੀ ਥੁੱਕੀਦਾ.ਥੌੜੀ...
2016-08-30 12:57:43
To: FĪGHŤ CŁUB 420󾍇󾍇
From: notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com (sender info)
Subject:

[FĪGHŤ CŁUB 420󾍇󾍇] #ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ #ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੀ ਥੁੱਕੀਦਾ.ਥੌੜੀ...


Received: 2016-08-30 12:57:43
  Hʋm'wʌhʌ-khdə Hotəy'Həın-jʌhʌ Mʌttəl-ßʌdey'hotəy Həin , Կ. Ձ. Օ. and ՙՙ ՙՙ posted in FĪGHŤ CŁUB 420󾍇󾍇 .       Hʋm'wʌhʌ-khdə Hotəy'Həın-jʌhʌ Mʌttəl-ßʌdey'hotəy Həin August 30 at 6:27pm   #ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ #ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੀ ਥੁੱਕੀਦਾ.ਥੌੜੀ ਜਹੀ #Support ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਇਨਾ ਨਈ #ਬੁੱਕੀਦਾ   Like Comment Share    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Hʋm'wʌhʌ-khdə Hotəy'Həın-jʌhʌ Mʌttəl-ßʌdey'hotəy Həin, Կ. Ձ. Օ. and ՙՙ ՙՙ posted in FĪGHŤ CŁUB 420󾍇󾍇.
 
   
Hʋm'wʌhʌ-khdə Hotəy'Həın-jʌhʌ Mʌttəl-ßʌdey'hotəy Həin
August 30 at 6:27pm
 
#ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ #ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੀ ਥੁੱਕੀਦਾ.ਥੌੜੀ ਜਹੀ #Support ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਇਨਾ ਨਈ #ਬੁੱਕੀਦਾ
 
Like
Comment
Share
 
 
   
   
 
View on Facebook
   
Edit Email Settings
 
   
   
Reply to this email to comment on this post.
 
   
   
 
This message was sent to deleted@email-fake.pp.ua. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025