From
Subject
Time (UTC)
update+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Nghia LE VAN Nghia đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.
2016-08-31 12:24:27
To: Thanh Thao Tran
From: update+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Nghia LE VAN Nghia đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.


Received: 2016-08-31 12:24:27
 
Nghia LE VAN Nghia đã viết: NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT. NAM MO A DI DA PHAT. NAM MO TAY PHUONG CUC LAC THE GIOI DAI TU DAI BI TIEP DANG A DI DA PHAT.chap tay lay phat di da, xin cho con biet dau la que huong, Duc Phat da tra loi rang, que con dang o ta ba tran gian, con nho niem phat ten ta, thi con se duoc ngoi tren sen vang, tay phuong dang doi nhung ai co cong niem phat thi ve tay phuong. NAM MO A DI DA PHAT - Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Nghia LE VAN Nghia đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.
 
   
Nghia LE VAN Nghia
31 Tháng 8 lúc 19:24
 
NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT. NAM MO A DI DA PHAT. NAM MO TAY PHUONG CUC LAC THE GIOI DAI TU DAI BI TIEP DANG A DI DA PHAT.chap tay lay phat di da, xin cho con biet dau la que huong, Duc Phat da tra loi rang, que con dang o ta ba tran gian, con nho niem phat ten ta, thi con se duoc ngoi tren sen vang, tay phuong dang doi nhung ai co cong niem phat thi ve tay phuong. NAM MO A DI DA PHAT
   
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025