From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Chỉ Một Mìh's đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-09-01 13:33:25
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Chỉ Một Mìh's đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-09-01 13:33:25
Thanh Thao, Chỉ Một Mìh's đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Mìh's: Xu Ngố 67 bạn chung Thêm bạn bè Quyên Quyên Nguyễn 68 bạn chung Thêm bạn bè Huy Anh 47 bạn chung Thêm bạn bè Triinh Triinh Võ 91 bạn chung Thêm bạn bè Nhân's Xì'ss Po'ss 60 bạn chung Thêm bạn bè Moon Moon 71 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Chỉ Một Mìh's đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Mìh's:
Xu NgốXu Ngố
67 bạn chung
Thêm bạn bè
Quyên Quyên NguyễnQuyên Quyên Nguyễn
68 bạn chung
Thêm bạn bè
Huy AnhHuy Anh
47 bạn chung
Thêm bạn bè
Triinh Triinh VõTriinh Triinh Võ
91 bạn chung
Thêm bạn bè
Nhân's Xì'ss Po'ssNhân's Xì'ss Po'ss
60 bạn chung
Thêm bạn bè
Moon MoonMoon Moon
71 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025