From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Tu Tao Hieu muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-04 03:43:22
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tu Tao Hieu muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-04 03:43:22
 
1 bạn chung - Làm việc tại →HọC→sInH→CÁ→BiệT← - Dai hoc xay dung nhung nguoi an choi - 2.786 người bạn - 35 ảnh - 1.124 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Tu Tao Hieu muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Tu Tao Hieu
Làm việc tại →HọC→sInH→CÁ→BiệT← · Dai hoc xay dung nhung nguoi an choi
1 bạn chung · 2.786 người bạn · 35 ảnh · 1.124 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025