From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4yt=a6soj9@facebookmail.com
Tram Ngoc đã thêm một ảnh mới
2016-08-18 01:54:48
To: Le Anh
From: notification+zj4yt=a6soj9@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tram Ngoc đã thêm một ảnh mới


Received: 2016-08-18 01:54:48
 
      Tram Ngoc đã thêm một ảnh mới. 13 Tháng 8 lúc 13:09 Xem   Thích Bình luận Chia sẻ      
   
 
   Facebook
 
   
   
 
   
Tram Ngoc đã thêm một ảnh mới.
13 Tháng 8 lúc 13:09
Xem
 
Thích
Bình luận
Chia sẻ
 
 
 
   
   
 
Mở Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025