From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Chuot Dem muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 14:23:12
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Chuot Dem muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 14:23:12
 
2 người bạn chung - Hà Nội - 1.936 người bạn - 16 ảnh - 244 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Chuot Dem muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Chuot Dem
Hà Nội
2 người bạn chung · 1.936 người bạn · 16 ảnh · 244 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025