From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Anh Axit đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 16:55:50
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Subject:

Anh Axit đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 16:55:50
Thanh Thao, Anh Axit đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Anh: Bé Híp 13 bạn chung Thêm bạn bè Gái Dân Tộc 2 bạn chung Thêm bạn bè Dân's ChƠi's LÀy's 24 bạn chung Thêm bạn bè Linh Linh 2 bạn chung Thêm bạn bè Kim Ngân 1 bạn chung Thêm bạn bè Nu Susu 2 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Anh Axit đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Anh:
Bé HípBé Híp
13 bạn chung
Thêm bạn bè
Gái Dân TộcGái Dân Tộc
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Dân's ChƠi's LÀy'sDân's ChƠi's LÀy's
24 bạn chung
Thêm bạn bè
Linh LinhLinh Linh
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Kim NgânKim Ngân
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Nu SusuNu Susu
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025