From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Giang Duong đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 12:01:23
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Giang Duong đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 12:01:23
Thanh Thao, Giang Duong đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Giang: Phu Lo 188 bạn chung Thêm bạn bè Nguyen Xuan Dat 177 bạn chung Thêm bạn bè Cậu's Chủ'x Nhỏ'xx 233 bạn chung Thêm bạn bè Bruce Lee 120 bạn chung Thêm bạn bè Hai Nguyen 196 bạn chung Thêm bạn bè Phạm Sung 209 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Giang Duong đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Giang:
Phu LoPhu Lo
188 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyen Xuan DatNguyen Xuan Dat
177 bạn chung
Thêm bạn bè
Cậu's Chủ'x Nhỏ'xxCậu's Chủ'x Nhỏ'xx
233 bạn chung
Thêm bạn bè
Bruce LeeBruce Lee
120 bạn chung
Thêm bạn bè
Hai NguyenHai Nguyen
196 bạn chung
Thêm bạn bè
Phạm SungPhạm Sung
209 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025