From
Subject
Time (UTC)
notify@twitter.com
Директорот (@TheDirektorot) replied to your Tweet!
2016-09-21 11:01:18
To: Cicero_IX 🚁
From: notify@twitter.com (sender info)
Subject:

Директорот (@TheDirektorot) replied to your Tweet!


Received: 2016-09-21 11:01:18
Директорот
replied to your Tweet.
Reply
Cicero_IX 🚁   @Cicero_IX
Sep 21
@TheDirektorot просечно да, има бегалци кои носат со себе десетици илјади со цел купување на стан/куќа
Директорот
@TheDirektorot
Sep 21
 
@Cicero_IX ај кажи каде во ЕУ има стан/куќа за десетици илјади?
View conversation