From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvuwwhkdjd@facebookmail.com
Cập nhật Trang Chuyên Order Hàng Auth Các Nước của bạn để tiếp tục hiển thị trang
2016-08-30 05:14:42
To: Vy Vy
From: notification+kjdvuwwhkdjd@facebookmail.com
Subject:

Cập nhật Trang Chuyên Order Hàng Auth Các Nước của bạn để tiếp tục hiển thị trang


Received: 2016-08-30 05:14:42
 
  Xin chào Vy, Trang Chuyên Order Hàng Auth Các Nước của bạn sẽ bị hủy đăng và không hiển thị trên Facebook hoặc trong tìm kiếm vì không được cập nhật trong một thời gian. Để tiếp tục hiển thị Chuyên Order Hàng Auth Các Nước, bạn có thể truy cập trang, cập nhật cài đặt hoặc đăng bài viết.   Truy cập Trang   Cảm ơn, Đội ngũ Facebook  
   
 
    Tiếp tục hiển thị Trang Chuyên Order Hàng Auth Các Nước của bạn
 
   
   
 
Xin chào Vy,
Trang Chuyên Order Hàng Auth Các Nước của bạn sẽ bị hủy đăng và không hiển thị trên Facebook hoặc trong tìm kiếm vì không được cập nhật trong một thời gian. Để tiếp tục hiển thị Chuyên Order Hàng Auth Các Nước, bạn có thể truy cập trang, cập nhật cài đặt hoặc đăng bài viết.
 
Truy cập Trang
 
Cảm ơn,
Đội ngũ Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025