From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Em Hiệp Gà đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-30 00:35:47
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Em Hiệp Gà đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-30 00:35:47
Thanh Thao, Em Hiệp Gà đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Em: Vy Vy 1.306 bạn chung Thêm bạn bè Dang Tho Phuong 6 bạn chung Thêm bạn bè Diệp Tuyết Phương 1 bạn chung Thêm bạn bè Thương Hoàng 1 bạn chung Thêm bạn bè Pham An Na 1 bạn chung Thêm bạn bè Pham Doan Hoang 1 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Em Hiệp Gà đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Em:
Vy VyVy Vy
1.306 bạn chung
Thêm bạn bè
Dang Tho PhuongDang Tho Phuong
6 bạn chung
Thêm bạn bè
Diệp Tuyết PhươngDiệp Tuyết Phương
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Thương HoàngThương Hoàng
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Pham An NaPham An Na
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Pham Doan HoangPham Doan Hoang
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025