From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Namanh Nguyen đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-29 23:53:17
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Namanh Nguyen đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-29 23:53:17
Thanh Thao, Namanh Nguyen đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Namanh: Vy Vy 1.303 bạn chung Thêm bạn bè Pé Ngốc 1 bạn chung Thêm bạn bè Duyen Tran 1 bạn chung Thêm bạn bè Minh Thu 1 bạn chung Thêm bạn bè Phạm Phương 1 bạn chung Thêm bạn bè Yu Bo Tim 1 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Namanh Nguyen đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Namanh:
Vy VyVy Vy
1.303 bạn chung
Thêm bạn bè
Pé NgốcPé Ngốc
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Duyen TranDuyen Tran
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Minh ThuMinh Thu
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Phạm PhươngPhạm Phương
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Yu Bo TimYu Bo Tim
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025