From
Subject
Time (UTC)
update+kjdppum77h5d@facebookmail.com
Minh Ngọc đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.
2016-08-20 12:54:48
To: Doi Dang Cay
From: update+kjdppum77h5d@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Minh Ngọc đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.


Received: 2016-08-20 12:54:48
 
Minh Ngọc đã viết: Ahihi lun. Chờ ơi bê đê móa ôiiiiii - Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Minh Ngọc đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.
 
   
Minh Ngọc
20 Tháng 8 lúc 19:54
 
Ahihi lun. Chờ ơi bê đê móa ôiiiiii
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025