From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
Re: [ŰNŁIMÎŤĚD FÛŃ HÊŘË ❤ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਆਕੜ ਔਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ󾆔󾮗] #ENTER
2016-08-12 20:05:57
To: ŰNŁIMÎŤĚD FÛŃ HÊŘË ❤ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਆਕੜ ਔਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ󾆔󾮗
From: notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Re: [ŰNŁIMÎŤĚD FÛŃ HÊŘË ❤ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਆਕੜ ਔਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ󾆔󾮗] #ENTER


Received: 2016-08-12 20:05:57
Կ. Ձ. Օ. commented on his photo in ŰNŁIMÎŤĚD FÛŃ HÊŘË ❤ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਆਕੜ ਔਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ󾆔󾮗.
Կ. Ձ. Օ.
Կ. Ձ. Օ. 8:02pm Aug 12
krdi c miss 󾌬󾌬󾮛󾮛
Comment History
Khushi Khushi
Khushi Khushi8:02pm Aug 12
acha fr u kyu likhda c meri post tee
Կ. Ձ. Օ.
Կ. Ձ. Օ.8:03pm Aug 12
Khushi Khushi dss kinu miss krdi c
Khushi Khushi
Khushi Khushi8:04pm Aug 12
kisee nu nii m kinuu krna miss
Կ. Ձ. Օ.
Կ. Ձ. Օ.8:05pm Aug 12
mnu v ni krdi c Khushi Khushi soh kha k dssi
Khushi Khushi
Khushi Khushi8:05pm Aug 12
hmm bilkuul jii
View All Comments
Original Post
Կ. Ձ. Օ.
Կ. Ձ. Օ.7:13pm Aug 12
#ENTER

#KARDO___WELCOME__YAAR_DAA
#ENTER

#KARDO___WELCOME__YAAR_DAA

View Post on Facebook · Edit Email Settings · Reply to this email to add a comment.