From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4zjj949a0y@facebookmail.com
Bạn có biết Tuấn Blade, Tô Minh Tuấn và 3 người khác?
2016-08-15 07:00:57
To: Vivian Bui
From: notification+zj4zjj949a0y@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Bạn có biết Tuấn Blade, Tô Minh Tuấn và 3 người khác?


Received: 2016-08-15 07:00:57
 
  Thêm người bạn biết để xem ảnh và cập nhật của họ.   Tuấn Blade Tổng giám đốc điều hành tại Bắc Ninh (thành phố) Hoa Hoa là bạn chung. Thêm bạn bè     Tô Minh Tuấn Trường THCS Nguyễn Cao Hoa Hoa là bạn chung. Thêm bạn bè     Em's Hiếu Làm việc tại THPT Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh Hoa Hoa là bạn chung. Thêm bạn bè     Chiến Toành Làm việc tại °°° cUộC đỜi nhƯ mỘt bẢn DJ :;:;:; _ _ _ cÀnG mix cÀnG thẤy ảO _ _ _ cÀng sỐng cÀng thẤy pHiÊu ~.~.~.~.~ tAo iÊu mÀy :* mÀy iÊu nÓ :v 2 chÚng mÀy lÀ 2 cOn tÓ :v kkk - _- ^^ Hoa Hoa là bạn chung. Thêm bạn bè     Băng Giá 東京工業大学 (Tokyo Institute of Technology) Hoa Hoa là bạn chung. Thêm bạn bè  
   
 
   Những người bạn có thể biết
 
   
   
 
Thêm người bạn biết để xem ảnh và cập nhật của họ.
 
Tuấn Blade
Tổng giám đốc điều hành tại Bắc Ninh (thành phố)
Hoa Hoa là bạn chung.
Thêm bạn bè
 
 
Tô Minh Tuấn
Trường THCS Nguyễn Cao
Hoa Hoa là bạn chung.
Thêm bạn bè
 
 
Em's Hiếu
Làm việc tại THPT Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh
Hoa Hoa là bạn chung.
Thêm bạn bè
 
 
Chiến Toành
Làm việc tại °°° cUộC đỜi nhƯ mỘt bẢn DJ :;:;:; _ _ _ cÀnG mix cÀnG thẤy ảO _ _ _ cÀng sỐng cÀng thẤy pHiÊu ~.~.~.~.~ tAo iÊu mÀy :* mÀy iÊu nÓ :v 2 chÚng mÀy lÀ 2 cOn tÓ :v kkk - _- ^^
Hoa Hoa là bạn chung.
Thêm bạn bè
 
 
Băng Giá
東京工業大学 (Tokyo Institute of Technology)
Hoa Hoa là bạn chung.
Thêm bạn bè
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Tìm thêm bạn bè
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025