From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Nguyễn's Oppa Vũ đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-30 00:49:07
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Nguyễn's Oppa Vũ đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-30 00:49:07
Thanh Thao, Nguyễn's Oppa Vũ đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Oppa Vũ: Vy Vy 1.325 bạn chung Thêm bạn bè Đồn'ss Như'ss Lòi'ss 51 bạn chung Thêm bạn bè Minh hiếu 36 bạn chung Thêm bạn bè Trần Ni'ss Na'ss 61 bạn chung Thêm bạn bè Tuii Họ's Lê's 39 bạn chung Thêm bạn bè Mai Xuân Hưnq 40 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Nguyễn's Oppa Vũ đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Oppa Vũ:
Vy VyVy Vy
1.325 bạn chung
Thêm bạn bè
Đồn'ss Như'ss Lòi'ssĐồn'ss Như'ss Lòi'ss
51 bạn chung
Thêm bạn bè
Minh hiếuMinh hiếu
36 bạn chung
Thêm bạn bè
Trần Ni'ss Na'ssTrần Ni'ss Na'ss
61 bạn chung
Thêm bạn bè
Tuii Họ's Lê'sTuii Họ's Lê's
39 bạn chung
Thêm bạn bè
Mai Xuân HưnqMai Xuân Hưnq
40 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025