From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Kha Karik muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 13:42:26
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Subject:

Kha Karik muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 13:42:26
 
1 bạn chung - Làm việc tại Đồng Tháp Quê Tôi - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - 828 người bạn - 3 ảnh - 131 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Kha Karik muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Kha Karik
Làm việc tại Đồng Tháp Quê Tôi · Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
1 bạn chung · 828 người bạn · 3 ảnh · 131 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025