From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Linhkendy Tran đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 07:57:47
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Subject:

Linhkendy Tran đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 07:57:47
Thanh Thao, Linhkendy Tran đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Tran: Vy Vy 39 bạn chung Thêm bạn bè Thảo Cherry 3 bạn chung Thêm bạn bè Nhi Lun's Sincun's 3 bạn chung Thêm bạn bè Mỹ Hà 3 bạn chung Thêm bạn bè Lê Thị Mỹ Linh 3 bạn chung Thêm bạn bè Ngân's Hoa's 3 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Linhkendy Tran đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Tran:
Vy VyVy Vy
39 bạn chung
Thêm bạn bè
Thảo CherryThảo Cherry
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Nhi Lun's Sincun'sNhi Lun's Sincun's
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Mỹ HàMỹ Hà
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Lê Thị Mỹ LinhLê Thị Mỹ Linh
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Ngân's Hoa'sNgân's Hoa's
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025