From
Subject
Time (UTC)
update+kjdppum77h5d@facebookmail.com
Trần Xuân cũng đã bình luận về ảnh của Sa Ra.
2016-08-02 15:29:51
To: Doi Dang Cay
From: update+kjdppum77h5d@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Trần Xuân cũng đã bình luận về ảnh của Sa Ra.


Received: 2016-08-02 15:29:51
 
Trần Xuân đã viết: Bạn thứ đó đâm chết mẹ nó luôn nge mà tức - Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Trần Xuân cũng đã bình luận về ảnh của Sa Ra.
 
   
Trần Xuân
2 Tháng 8 lúc 22:29
 
Bạn thứ đó đâm chết mẹ nó luôn nge mà tức
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025