From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvuwwhkdjd@facebookmail.com
Trang Laptop Can Tho của bạn hiện không hiển thị
2016-09-12 13:50:11
To: Vy Vy
From: notification+kjdvuwwhkdjd@facebookmail.com
Subject:

Trang Laptop Can Tho của bạn hiện không hiển thị


Received: 2016-09-12 13:50:11
 
  Xin chào Vy, Trang Laptop Can Tho của bạn không hiển thị và những người thích Trang của bạn không thể xem Trang. Hãy đăng Trang để hiển thị lại Trang.   Truy cập Trang   Cảm ơn, Đội ngũ Facebook  
   
 
    Đăng Trang Laptop Can Tho của bạn để trang hiển thị trở lại
 
   
   
 
Xin chào Vy,
Trang Laptop Can Tho của bạn không hiển thị và những người thích Trang của bạn không thể xem Trang. Hãy đăng Trang để hiển thị lại Trang.
 
Truy cập Trang
 
Cảm ơn,
Đội ngũ Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025